หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โดย : juggapong
อ่าน : 217
อังคาร ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564  เวลา  น.
    นายวุฒิศักดิ์  ชูชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
 ผู้ช่วยผู้บริหาร  ครู  และบุคลากร  โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุม  ปรึกษาหารือ 
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.
    นายวุฒิศักดิ์ ชูชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหาร 
และหัวหน้างานพยาบาล ร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน
 โดย นางนวรัตน์  บุญกัณหา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
ณ ห้องประชุมอาคารเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ