ชื่อ - นามสกุล :นายธนศักดิ์ บัวคำศรี
ตำแหน่ง :ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนาการกีฬา
หน้าที่ในกลุ่ม :