ชื่อ - นามสกุล :นายอภิชาติ มะเส
ตำแหน่ง :ผู้เชี่ยวชาญกีฬา
หน้าที่หลัก :(ผู้ฝึกสอนชำนาญการกีฬาฟุตบอล)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนาการกีฬา
หน้าที่ในกลุ่ม :