ชื่อ - นามสกุล :นายสมคิด ศรีจักร์
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :ผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากีฬา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอล