ชื่อ - นามสกุล :นางสาวมัณลิกา เอสะตี
ตำแหน่ง :ผู้เชี่ยวชาญกีฬา
หน้าที่หลัก :(ผู้ฝึกสอนชำนาญการกีฬามวยปล้ำ)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากีฬา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้เชี่ยวชาญกีฬามวปล้ำ