ขออภัย
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ กำลังปรับปรุงระบบ !!!

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ